Sextant Kommunikation

 

 

Detta bolag befinner sig i vila.

 

This company is hibernating.

 

About a Sextant (credit Wikipedia):

 

"Sextanten har sin främsta användning vid navigation till sjöss, där den oftast används för uppmätning av solens eller andra himlakroppars höjd över horisonten. Både solen och horistonten iakttas genom samma okular och vinkeln mellan dessa avläses på den graderade skalan i nerdelen av instrumentet.

 

A sextant is an instrument used to measure the angle between any two visible objects. Its primary use is to determine the angle between a celestial object and the horizon which is known as the altitude."

 

Sextant Kommunikation © 2004

www.sextant.se